رتبه‌های متعلق به faeze0
خلاصه
faeze0
(Junior Member)

رتبه کل: 1

رتبه از اعضا: 0
رتبه از ارسال‌ها: 1
  مثبت خنثی منفی
در طی هفته گذشته 0 0 0
در طی ماه گذشته 0 0 0
در طی شش ماه گذشته 0 0 0
هر زمانی 1 0 0
توضیحات
سهیلاج ( 0 ) - آخرین بروزرسانی 16-06-2016، 04:24 PM
رتبه دریافت شده برای ارسالِ faeze0 در تمرین 5 - مخزن آب با دو سنسور

مثبت (+1): سوال منم هست، پسورد ISC!